• Velingspad 2 9502RA Stadskanaal Telefoon: 0599 621450

  • Safe workspace omgeving

  • De praktijk heeft op dinsdag 21 april j.l. vanuit de zorgkoepels groen licht gekregen om weer over te gaan tot reguliere patiëntenbehandeling. Een heel fijn bericht, we mogen onze zorg weer uitoefenen. In de afgelopen 5 weken zijn verschillende instanties rondom ons vakgebied druk doende geweest om te kijken hoe we veilig kunnen (be)handelen, zowel richting de patiënt en de zorgverlener.

    Dat is gelukt en u zult tijdens een bezoek aan onze praktijk merken dat er een aantal wijzigingen hebben plaatsgevonden om een ieders veiligheid te waarborgen.

    Voor meer informatie hieromtrend verwijs ik u graag naar de volgende webpagina van safe workspace: www.safeworkspace.nl\afsrpaak\

    of druk op de button van safe workspace hiernaast.