• Velingspad 2 9502RA Stadskanaal Telefoon: 0599 621450

 • Tijdelijke praktijksluiting i.v.m. het corona-virus,

  Vanuit de mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT, hebben wij het dringend advies gekregen om met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval tot 6 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en uitsluitend spoedbehandelingen bij niet-corona-patiënten uit te voeren. 

  Over dit bericht is overleg geweest met het ministerie van VWS en het RIVM. Mede op verzoek van het RIVM wordt aangegeven dat de positie van hulpverleners in de mondzorg verschilt van andere hulpverleners. Immers in de mondzorg wordt gewerkt met aerosolen die als transportmiddel gelden voor virussen. Bovendien zitten deze zorgverleners heel dicht op de mond van de patiënt.

  Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee verspreiding van het virus af te remmen.

  Wij roepen u op om u zoveel mogelijk aan deze adviezen houden, zodat we dit virus snel de baas zullen zijn en weer verder kunnen met ons normale dagelijkse bestaan!

  Patiënten welke in de periode van 16 maart tot 6 april een afspraak hebben, zijn inmiddels op de hoogte gebracht dat deze afspraak komt te vervallen (indien dit met de post gaat is er een brief naar u onderweg). Ondertussen zullen de afspraken van deze periode verplaatst worden naar een nader te bepalen datum in eind april of mei, hierover krijgt u ook weer persoonlijk bericht. 

  Via de website zullen wij u op de hoogte houden indien er zich nog veranderingen voordoen de komende tijd. 

  Wij hopen u zo spoedig mogelijk en onder gezonde condities weer te kunnen voorzien van onze zorg!

  Zorg goed voor uzelf en voor uw naasten!